Τα διαγωνίσματα αποτελούν σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής μας πρότασης. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διενεργούνται 3 κύκλοι διαγωνισμάτων. Τα διαβαθμισμένα και σταθμισμένα θέματα καθώς και η διαδικασία των διαγωνισμάτων αποτελούν προσομοιώσεις των πανελληνίων εξετάσεων για τους μαθητές της γ΄ λυκείου και των ενδοσχολικών εξετάσεων για την α΄ και β΄ λυκείου. Έτσι, έχουμε την δυνατότητα να εντοπίζουμε με αντικειμενικό τρόπο τις αδυναμίες κάθε μαθητή και να παρεμβαίνουμε γιά να τις καλύψουμε.

1ος κύκλος διαγωνισμάτων (Οκτώβριος - Δεκέμβριος)

3ος κύκλος διαγωνισμάτων (Ιανουάριος - Μάρτιος)

4ος κύκλος διαγωνισμάτων επαναληπτικά θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. (Απρίλιος)

πρόγραμμα διαγωνισμάτων

2ος κύκλος διαγωνισμάτων επαναληπτικά θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. (Ιανουάριος)

φροντιστήριο “παιδεία”

όχι τυχαία, το πρώτο που σκέφτεσαι

όταν επιλέγεις φροντιστήριο.

created by: Letisst