ώρες μαθημάτων ανά τάξη και εβδομάδα

Α λυκείου

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Αρχαία

2

Έκθεση

2

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσική

2

Χημεία

2

σύνολο

11

Β λυκείου ομάδα θετικών επιστημών

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Έκθεση

2

Άλγεβρα

2

Φυσική γ.π.

2

Χημεία

2

 

 

Μαθηματικά

2

Φυσική

2

σύνολο

12

β γυμνασίου

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Αρχαία

2

Γλώσσα

1

Μαθηματικά

2

Φυσική

1

Χημεία

1

σύνολο

7

γ γυμνασίου

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Αρχαία

2

Γλώσσα

1

Μαθηματικά

2

Φυσική

1

Χημεία

1

σύνολο

7

α γυμνασίου

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Αρχαία

2

Γλώσσα

1

Μαθηματικά

2

σύνολο

5

Β λυκείου ομάδα ανθρωπιστικών επιστημών

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Έκθεση

2

Αρχαία γ.π.

2

 

 

Αρχαία

2

Λατινικά

2

Ιστορία

1

σύνολο

9

Γ λυκείου ανθρωπιστικών σπουδών

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Έκθεση-Λογοτεχνία

3

Αρχαία

4

Ιστορία

3

Λατινικά

3

 

 

Γ λυκείου θετικών σπουδών (επιστήμες υγείας)

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Έκθεση-Λογοτεχνία

3

Φυσική

4

Χημεία

3

Βιολογία

3

 

 

Γ λυκείου οικονομικών σπουδών & πληροφορικής

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Έκθεση-Λογοτεχνία

3

Μαθηματικά

4

Πληροφορική

3

Οικονομία

3

 

 

Γ λυκείου θετικών σπουδών (πολυτεχνικές)

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Έκθεση-Λογοτεχνία

3

Φυσική

4

Χημεία

3

Μαθηματικά

4

 

 

Β Λυκείου

Α Λυκείου

Γ Λυκείου

γυμνάσιο

Β λυκείου ομάδα οικονομικών επιστημών

μάθημα

ώρες εβδομάδας

Έκθεση

2

Άλγεβρα

2

 

 

Μαθηματικά

2

Πληροφορική

1

Οικονομία

1

σύνολο

8

φροντιστήριο “παιδεία”

όχι τυχαία, το πρώτο που σκέφτεσαι

όταν επιλέγεις φροντιστήριο.

created by: Letisst