Το διδακτικό προσωπικό

Το βασικό κριτήριο ποιότητάς μας είναι το διδακτικό μας προσωπικό. Σταθερό από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας, εξειδικευμένο, άριστα καταρτισμένο, με προσωπικές σημειώσεις, αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή ως μια ιδιαίτερη περίπτωση.

Ανθρωπιστικές επιστήμες

Αρετόπουλος Βασίλης (Έκθεση & Λογοτενία)

Ρήγα Νίκη (Αρχαία & Ιστορία)

Τσαπαδίκου Κάτια (Αρχαία & Λατινικά)

Καραντζά Ειρήνη (Αρχαία & Γλώσσα)

 

Θετικές επιστήμες

Λέτης Σταύρος (Φυσική)

Κουτρουμάνου Αργυρώ (Χημεία & Βιολογία)

Αγραφιώτη Βίκυ (Φυσική)
 

Μαθηματικά

Λουκούσιας Παναγιώτης  

Γαλανάκος Μάριος

Γρίβα Κατερίνα

Ρηγογιάννης Γιάννης
 

Οικονομικές επιστήμες & πληροφορική

Κατσίκας Γιάννης (Οικονομία)

Τριανταφύλλου Γιώργος (Πληροφορική)
 

Ρομποτική

Λέτης Σταύρος (WeDo, SPIKE, EV3)

Τσούρας Παναγιώτης (WeDo, SPIKE, EV3)

robotics-category-page-13-17

φροντιστήριο “παιδεία”

όχι τυχαία, το πρώτο που σκέφτεσαι

όταν επιλέγεις φροντιστήριο.

created by: Letisst