ολιγομελή & ομοιογενή τμήματα

έμπειρο διδακτικό προσωπικό

συχνές επαναλήψεις - διαγωνίσματα

συμβουλευτική & test επαγγελματικών ενδιαφερόντων

συμπλήρωση μηχανογραφικού

ολοκληρωμένη ενημέρωση γονέων

στο κέντρο κάθε ατόμου, ... η παιδεία του

logo παιδεία 4

διαδραστικοί πίνακες

φροντιστήριο “παιδεία”

όχι τυχαία, το πρώτο που σκέφτεσαι

όταν επιλέγεις φροντιστήριο.

created by: Letisst