Το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων (Horizon) αποτελεί μια συμβουλευτική διαδικασία, η οποία απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του λυκείου. Εξειδικευμένοι καθηγητές μέσα από τη συγκεκριμένη συμβουλευτική διαδικασία, βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και να τα συσχετίσουν με τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου. 

Στόχοι του τεστ είναι:

τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων

horizon

φροντιστήριο “παιδεία”

όχι τυχαία, το πρώτο που σκέφτεσαι

όταν επιλέγεις φροντιστήριο.

created by: Letisst