Το Μηχανογραφικό Δελτίο είναι το τελικό και το πιο σημαντικό βήμα για μια επιτυχημένη εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα. Για το λόγο αυτό η τυχαία συμπλήρωσή του οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές. Το φροντιστήριο «παιδεία» προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια εξειδικευμένων καθηγητών.

Η συμβουλευτική διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου περιλαμβάνει :

Αναλυτικό υπολογισμό μορίων.

Αναλυτική Ενημέρωση για όλες τις σχολές.

Αναλυτική Ενημέρωση για την υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Αντιστοίχιση επαγγελμάτων με κάθε Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική σχολή.

Ιεράρχηση των προσωπικών προτιμήσεων του μαθητή.

Προτεινόμενες σχολές.

Επιπρόσθετες πληροφορίες (δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, δυνατότητες μετεγγραφής).

Στόχος είναι οι μαθητές:

συμπλήρωση μηχανογραφικού

φροντιστήριο “παιδεία”

όχι τυχαία, το πρώτο που σκέφτεσαι

όταν επιλέγεις φροντιστήριο.

created by: Letisst