Στο φροντιστήριό μας είναι καθιερωμένες δύο ετήσιες ενημερώσεις των γονιών από το σύνολο του εκπαιδευτικού μας προσωπικού. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζεται στο κάθε γονιό ο προσωπικός φάκελος του μαθητή ο οποίος περιλαμβάνει την αναλυτική προφορική και γραπτή του επίδοση σε κάθε μάθημα.

ενημέρωση γονέων

φροντιστήριο “παιδεία”

όχι τυχαία, το πρώτο που σκέφτεσαι

όταν επιλέγεις φροντιστήριο.

created by: Letisst